Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Tα νέα προγράμματα σπουδών Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο

Ως ένα μάθημα με γνωσιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα το οποίο θα διδάσκεται στη Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής αγωγής που θα υπηρετεί την αντιλήψη του “γραμματισμού”, δηλαδή της παροχής γνώσεων και ανάπτυξης κριτικής συνείδησης, όπως και τ΄ άλλα μαθήματα, εξελίσσεται το μάθημα των Θρησκευτικών σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που επεξεργάσθηκε για το Νέο Σχολείο αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

* Aναλυτική παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών των Θρησκευτικών κατά βαθμίδα εκπαίδευσης στο Amen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου