Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ὑποχρεωτική ἡ καθημερινή παρουσία τῶν ἐκπαιδευτικῶν στά ἐξεταστικά κέντρα ἤ στά σχολεῖα


Σύμφωνα μέ τήν μέ Α.Π 66267/Δ2/16 Μαΐου 2013  εγκύκλιο το π. Παιδείας ο Πρόεδροι τν ξεταστικν Κέντρων, ο Πρόεδροι τν Βαθμολογικν Κέντρων, καθώς καί ο Διευθυντές Σχολείων Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης πό τήν Παρασκευή 17/6/2013 φείλουν καθημερινά νά ποστέλλουν λεκτρονικά στούς οκείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης ναλυτικό κατάλογο μέ τά νοματεπώνυμα καί τήν εδικότητα τν παρόντων καί πόντων (δικαιολογημένων καί τυχόν δικαιολόγητων) κπαιδευτικν πού ποχρεονται νά προσφέρουν πηρεσίες στό σχολεο στό (ξεταστικό βαθμολογικό) κέντρο, ντίστοιχα,

Ο νωτέρω κατάλογοι διαβιβάζονται πό τίς ρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης στήν οκεία Περιφερειακή Διεύθυνση κπαίδευσης, ποία τίς διαβιβάζει λεκτρονικά στήν ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τς Κεντρικς πηρεσίας το πουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμο & θλητισμο.

 *Δετε δ λόκληρη τήν ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου