Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποσπάσεως εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και φορείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
-----
(Γραφείο 3014-εσωτ.3808)
                                                                       
Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2014
                                                                             
                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος υπέγραψε σήμερα τρεις προσκλήσεις. Η πρώτη αφορά στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Η δεύτερη Πρόσκληση αφορά στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Και η τρίτη Πρόσκληση αφορά στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 20 Ιουνίου 2014 και λήγει 25 Ιουνίου 2014.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Νέα αναθεωρημένη και βελτιωμένη έκδοση του Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
για την εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών
στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνάσιου
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Αθήνα 14 Ιουνίου 2014

Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ


Ως επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών και στο πλαίσιο του Έργου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώσαμε ήδη την αναθεώρηση και βελτίωση του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου και στη συνέχεια καταθέσαμε τη νέα αυτή έκδοσή του στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εγκριθεί η ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου, αντικαθιστώντας την πρώτη εκδοχή του, η οποία ανατρέχει στον Αύγουστο του 2011.

Προκειμένου να ενημερωθεί η θεολογική και ευρύτερα εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα ενόψει ειδικής ημερίδας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μάθημα των Θρησκευτικών, αναρτούμε την αναθεωρημένη αυτή έκδοση του Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου σε ειδική ιστοσελίδα (βλ. http://e-thriskeftika.sch.gr/ps2014.htm, το Πρόγραμμα Σπουδών στη διεύθυνση http://e-thriskeftika.sch.gr/PSThriskeftikon1.pdf και συμπιεσμένη έκδοσή του σε αρχείο με μικρότερο όγκο http://e-thriskeftika.sch.gr/PSThriskeftikon2.pdf).

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά, όπως και τα Προγράμματα όλων των άλλων μαθημάτων, εφαρμόστηκε ήδη πιλοτικά κατά το διάστημα 2011-2013 και η επιτροπή εκπόνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παιδαγωγικά και άλλα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πιλοτική του εφαρμογή, καθώς επίσης και τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών, προέβη ήδη σε μία σειρά σημαντικών και εκτεταμένων βελτιώσεων, αλλαγών και εμπλουτισμού σε όλα τα περιεχόμενά του στη νέα βελτιωμένη έκδοση του 2014. Με την αναθεωρημένη αυτή έκδοση του νέου Προγράμματος θεωρούμε ότι συμβάλλουμε έμπρακτα και δημιουργικά στην ανανέωση και αναβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και φορείς 2014 - 2015

Σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου η εγκύκλιος των αποσπάσεων (από ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, φορείς, κ.λ.π.) για το σχολικό έτος 2014 -15 θα εκδοθεί ως την ερχόμενη Τρίτη, οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν ως τις 10 Ιουλίου και η εγκύκλιος των αναπληρωτών στις αρχές Ιουλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα της Δνσης προσωπικού ΠΕ κ ΔΕ. Tα παραπάνω - τα οποία ισχύουν και για τη Β/θμια Εκπαίδευση - ανακοίνωσε σήμερα ο αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΠΕ κ. Δημ. Μπράτης.

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

"Δόγμα και ορολογία στην Ορθόδοξη παράδοση σήμερα" - Αφιέρωμα στο νέο τεύχος του περιοδικού "Θεολογία"

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦΘεολογία (τόμος 85, τεῦχος 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος2014), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ὁρισμένες ἀπὸ τὶςεἰσηγήσεις τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Συμποσίου ὈρθοδόξωνΔογματολόγων (Σόφια, 22- 25 Σεπτεμβρίου 2013), μὲθέμα «Δόγμα καὶ ὁρολογία στὴν Ὀρθόδοξηπαράδοση σήμερα», καθὼς καὶ ἄλλα κείμεναποικίλης ὕλης


Στὸ Προλογικό, μὲ τίτλο «Τὰ δόγματα ὡς ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα καὶ ἡ  ἑρμηνεία τοῦ νοήματός τους» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου περιγράφει μὲ συντομία τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴ σημασία τῆς θεολογικῆς ἑρμηνείας τῶν δογμάτων. Ἀκολουθεῖ ἄρθρο τοῦ ἰδίου, μὲ τίτλο «Ἡ δογματικὴ ὡς δικανικὴ ἀντίληψη καὶ ὡς ἑρμηνευτικὴ διαδικασία. Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ νοήματος τῆς πίστεως», ὅπου διερευνᾶται ἡ σχέση θεολογίας καὶ γλώσσας, δόγματος καὶ δογματικῆς καὶ περιγράφονται οἱ βασικὲς προϋποθέσεις τῆς ἑρμηνείας τοῦ δόγματος καὶ τῆς σημασίας της γιὰ τὸν σύγχρονο θεολογικὸ διάλογο.