Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο "Amfissapress.gr": Ανδρεόπουλου, Χαράλαμπου, "Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967 - 1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση", Πρόλογος Ι.Μ. Κονιδάρης, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2017, σσ. 424


 
"Σε μια από τις πλέον σκοτεινές και δυσερμήνευτες περιόδους της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας, που ανέδειξε τον πολιτικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής δράσης αλλά και τον ρόλο ιδεολογικής νομιμοποίησης μιας δικτατορίας τον οποίο διαδραμάτισαν εκκλησιαστικοί ταγοί, αναφέρεται το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε από εκδόσεις «Επίκεντρο» της Θεσσαλονίκης και το οποίο έρχεται να ρίξει φώς στις σχέσεις της Εκκλησίας και της Πολιτείας της περιόδου 1967 - 1974, όπως αυτές διαμορφώθηκαν υπό το κράτος της εγκαθιδρυθείσας την 21η Απριλίου 1967 επτάχρονης δικτατορίας. 

Πρόκειται για το βιβλίο «Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967 – 1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση» με συγγραφέα τον θεολόγο καθηγητή (PhD Εκκλησιαστικής Ιστορίας) κ. Χαράλαμπο (Χάρη) Ανδρεόπουλο, ο οποίος υπηρετεί τα τελευταία χρόνια στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Γαλαξιδίου του Ν. Φωκίδος. Ένα βιβλίο το οποίο ο ομ. καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Κονιδάρης, προλογίζοντάς το, το χαρακτηρίζει ως «ένα έργο – σταθμό για την Εκκλησιαστική Ιστορία, αλλά και εφαλτήριο για περαιτέρω αναζητήσεις σε συναφείς κλάδους, όπως το Εκκλησιαστικό Δίκαιο ή / και η Πολιτική Ιστορία του τόπου μας».

* Ολόκληρη η βιβλιοπαρουσίαση στο Αmfissapress.gr ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Βλ., ενδεικτικώς, από άλλες τις παρουσιάσεις  του βιβλίου:

Βλ., ενδεικτικώς, από τις παρουσιάσεις του βιβλίου: * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ * στο περιοδικό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ * στo περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * ιστοσελίδα βιβλίου και τέχνης Diastixo.gr * ιστοσελίδα Αthensvoice.gr * ιστοσελίδα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ * ιστοσελίδα βιβλίου Βookia.gr * ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Π.Θ.

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub
 * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ * στο περιοδικό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ * στo περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * ιστοσελίδα βιβλίου και τέχνης Diastixo.gr * ιστοσελίδα Αthensvoice.gr * ιστοσελίδα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ * ιστοσελίδα βιβλίου Βookia.gr * ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Π.Θ.

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub
 * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ * στο περιοδικό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ * στo περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * ιστοσελίδα βιβλίου και τέχνης Diastixo.gr * ιστοσελίδα Αthensvoice.gr * ιστοσελίδα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ * ιστοσελίδα βιβλίου Βookia.gr * ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Π.Θ.

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

 * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ * στο περιοδικό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ * στo περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * ιστοσελίδα βιβλίου και τέχνης Diastixo.gr * ιστοσελίδα Αthensvoice.gr * ιστοσελίδα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ * ιστοσελίδα βιβλίου Βookia.gr * ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Π.Θ.

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub
*  στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ

             * στο περιοδικό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ

* στo περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ

 * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

*  στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Λαρίσης)
  
* στην εφημ. Το Ποντίκι

            * ιστοσελίδα βιβλίου και τέχνης Diastixo.gr

           * ιστοσελίδα Αthensvoice.gr

* ιστοσελίδα  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

* ιστοσελίδα βιβλίου Βookia.gr 

* ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Π.Θ.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Βλ., ενδεικτικώς, από τις παρουσιάσεις του βιβλίου: * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ (τομ. 88, τευχ. 2/2017), στη στήλη "Βιβλιοστάσιον" * στην πύλη Εκκλησιαστικών ειδήσεων Αmen.gr * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * στη ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ (Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Βλ., ενδεικτικώς, από τις παρουσιάσεις του βιβλίου: * στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ (τομ. 88, τευχ. 2/2017), στη στήλη "Βιβλιοστάσιον" * στην πύλη Εκκλησιαστικών ειδήσεων Αmen.gr * στην εφημ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ * στην εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Λαρίσης) * στην εφημ. Το Ποντίκι * στη ιστοσελίδα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ (Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου