Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Νανάκη Ἀνδρέα, Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου: "Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν ὕστερη Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ἀπό τό Γένος καί τήν Ἐθναρχία στό Ἔθνος"Μέ τά σημαντικά κκλησιαστικά, πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα το 19ου καί 20ου αώνα πού συνθέτουν τήν στορία το Οκουμενικο Πατριαρχείου καί  δρομολογον τό πέρασμα το λληνισμο πό τό Γένος καί τή Ρωμιοσύνη τς θναρχικς παραδόσεως το Οκουμενικο Πατριαρχείου στό θνος καί τό λλαδικό Κράτος τς «νεωτερικότητας», σχολεται τό νέο βιβλίο το Μητροπολίτου ρκαλοχωρίου τς κκλησίας τς Κρήτης καί καθηγητού το Τμήματος Θεολογίας το Α.Π.Θ. νδρέα Νανάκη. Στό βιβλίο συντίθεται προβληματική μελετημάτων το συγγραφέα, ποία κφράστηκε τήν τελευταία δεκαπενταετία μέ κείμενα πού ξεκινοσαν κατ’ ρχήν πό τίς πανεπιστημιακές παραδόσεις καί προσεγγίζονται, πέρα πό τά τυποποιημένα στορικά σχήματα τν δεολογικν πιλογν τς νεωτερικότητας το 19ου καί 20ου αώνα, πτυχές πό τήν στορία το Οκουμενικο Πατριαρχείου, ταν θωμανική Ατοκρατορία βρίσκεται στή δύση τς στορικς της πορείας, ν μέσ κοσμογονικν λλαγν καί νακατατάξεων.