Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, Μ., Ἡ Ἐκκλησία κατά τή δικτατορία 1967 – 1974. Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση, πρόλογος Ἰω. Κονιδάρης, ἐκδ. Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2017, σσ. 424. Παρουσίαση τοῦ βιβλίου στο περιοδικό «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΚΔ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2017, 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ         ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
«ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (τόμος 88, τεύχος 2/2017). 

* Διαβάστε το άρθρο στην ιστοσελίδα Religiousnet