Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Νικ. Τασιόπουλου, "Γαλαξείδι, Άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών", Φωκικά Ιστορικά Μελετήματα, Εκδ. HVNT, σσ. 548.Θερμές ευχαριστίες στον Aντιστράτηγο ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και συγγραφέα κ. Νικόλαο Τασιόπουλο για την εξαιρετική τιμή να με συμπεριλάβει στους "Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών" του Γαλαξιδίου (σσ. 261-262) στο ομότιτλο  βιβλίο του που κυκλοφορήθηκε από τις Eκδόσεις HVNT , στη σειρά «Φωκικά Ιστορικά Μελετήματα» και ειδικότερα να με συγκαταλέξει ανάμεσα στους δέκα (10), συνολικά, «δημιουργούς οι οποίοι δεν γεννήθηκαν ή δεν κατάγονται από το Γαλαξίδι, αλλά στην ουσία είναι κι αυτοί Γαλαξιδιώτες, αφού έζησαν ή ζούν ένα κομμάτι της ζωής  τους στο Γαλαξίδι λόγω εργασίας, νύμφευσης ή για  κάποιον άλλον επαγγελματικό, προσωπικό ή οικογενειακό λόγο αγάπησαν την πόλη ως δική τους ή συμμείχαν ή συμμετέχουν στις διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες».                                                                                                                                                                             Χ. Μ. Ανδρεόπουλος

Ιστορική και πολιτιστική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελληνική Γραμματεία. Είναι ένα έργο μοναδικό, που αναδεικνύει τον κόσμο του πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και του καλλιτεχνικού ταλέντου σημαντικών ανθρώπων της γαλάζιας "Πολιτείας" του Γαλαξειδίου, μιας σημαντικής ιστορικής κωμόπολης της Φωκίδας.