Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΕΠΕΚ: Oι επιλεγέντες επιμορφούμενοι και επιμορφωτές στα σεμινάρια για τα Project

Aπό τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την επιλογή των επιμορφουμένων και των επιμορφωτών στα σεμινάρια για τις Ερευνητικές Εργασίες (project) που θα υλοποιηθούν στα κατά τόπους ΠΕΚ στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Καλούνται οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι να ελέγξουν το ΠΕΚ τοποθέτησής τους. Επισημαίνεται ότι όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν σε ΠΕΚ διαφορετικό από αυτό στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετούν δεν είναι δυνατό να τους καταβληθεί κανένος είδους δαπάνη μετακίνησης, διαμονής - διατροφής. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση enstaseis_project_09@oepek.gr ως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 και  ώρα 15.00. Στην ένσταση πρέπει να αναφέρεται ο ΑΦΜ και ο ΑΔΤ του ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε ένσταση σταλεί σε άλλο e-mail, με άλλο τρόπο ή/και μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθεί υπόψιν.

* Για τα ονόματα των επιλεγέντων επιμορφουμένων πατήστε ΕΔΩ

* Για η βαθμολογία των υποψηφίων επιμορφωτών πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου