Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Διάθεση εκπαιδευτικών Ν. Φωκίδας


Μέ τήν ὕπ΄ ἀριθμ. Φ. ἀποφ. 1736/21-03-2013 ἀπόφαση τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἠλία Ι. Παλιαλέξη, M.Ed, πού στηρίχθηκε στό μέ ἀριθμ. πρώτ. 841/04-03-2013 ἔγγραφό της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας μέ τό ὁποῖο διαβιβάζονται οἱ ἀριθμ. 10η/6-9-2012, 12η/27-9-2012, 13η/5-10-2012, 14η/19-10-2012, 16η/13-11-2012, 18η/3-12-2012 & 1η/7-2-2013 πράξεις τοῦ ΠΥΣΔΕ Φωκίδας, διατίθενται οἱ κάτωθι ἐκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, λόγω ὑπηρεσιακῶν ἀναγκῶν  μέχρι τή λήξη τοῦ διδακτικοῦ ἔργου 2012 – 2013, ὡς ἑξῆς:

1) Παπαδήμας Χρῆστος, κλ ΠΕ19 τοῦ Ἑσπερινοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10-09-2012

2) Πολυζωη Νίκη, κλ ΠΕ11 τοῦ Γυμνασίου Ἰτέας, στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012

3) Κουτονιά Χαρίκλεια, κλ ΠΕ02 τοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας ἀπό 10/09/2012

4) Οἰκονόμου Πηνελόπη, κλ ΠΕ02 τοῦ Γυμνασίου Δεσφίνας μέ Λ.Τ., στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012

5) Λοῦσκος Στυλιανός, κλ ΠΕ11 τοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, γιά τρεῖς (3) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012

6) Ξαγάρας Εὐθύμιος, κλ ΠΕ11 τοῦ ΕΠΑΛ Ἄμφισσας, γιά τρεῖς (3) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012

7) Ταμβάκης Βασίλειος, κλ ΠΕ11 τοῦ ΓΕΛ Ἄμφισσας, γιά τρεῖς (3) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012

8) Παρλιάρος Γεώργιος, κλ ΠΕ01 τοῦ Γυμνασίου μέ Λ.Τ. Ἐρατεινῆς, γιά δυό (2) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 10/09/2012 ἕως 3/12/2012. Ἀπό 3/12/2012: μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα στό ΕΕΕΕΚ Ἄμφισσας καί μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας

9) Μπαδήλα Σοφία, ἀναπληρώτρια ἐκπαιδευτικός κλ ΠΕ02.50 τοῦ ΕΕΕΕΚ Ἄμφισσας, γιά δυό (2) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στό ΚΕΔΔΥ Φωκίδας, ἀπό 05/10/2012

10) Μπάλλα Στέργιο, κλ ΠΕ11 τοῦ Γυμνασίου Γραβιᾶς, γιά μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, ἀπό 05/10/2012

11) Εὐσταθίου Εὐθύμιος, κλ ΠΕ19.02 τοῦ Γυμνασίου Ἐρατεινῆς, στή Διεύθυνση Ἅ/θμιας Ἔκπ/σής Φωκίδας, ἀπό 19/10/2012

12) Χατζηστέλιου Ἀγγελική, κλ ΠΕ13, γιά μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας (Σταθμός Συμβουλευτικῆς Νέων), ἀπό 13/11/2012

13) Ράπτη Μαριλένα, κλ ΠΕ17.01 τοῦ ΓΕΛ Ἄμφισσας, ἀπό 27/09/2012 – 07/02/2013 στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας καί ἀπό 07/02/2012 ἕως τή λήξη τοῦ διδακτικοῦ ἔτους στό ΚΠΕ Ἄμφισσας

14) Καλάκος Νικόλαος, κλ ΠΕ20 τοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, ἀπό 19/10/2012 ἕως 7/2/2013 γιά τέσσερις (4) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας καί ἀπό 07/02/2013 ἕως τή λήξη τοῦ διδακτικοῦ ἔτους στήν Διεύθυνση Ἅ/θμιας Ἔκπ/σής Φωκίδας γιά τρεῖς (3) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα καί στή Δ.Δ.Ε. Φωκίδας μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα

15) Μήλιου Λουίζα, κλ ΠΕ05, τοῦ Γυμνασίου Γραβιᾶς, γιά δυό (2) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στήν Διεύθυνση Ἅ/θμιας Ἔκπ/σής Φωκίδας, ἀπό 27/09/2012

16) Ντεβετούδη Σίλβια, κλ ΠΕ07, τοῦ Γυμνασίου Ἰτέας, γιά μία (1) ἡμέρα τήν ἑβδομάδα στήν Διεύθυνση Ἅ/θμιας Ἔκπ/σής Φωκίδας, ἀπό 27/09/2012

17) Κάπελα Παναγιώτα, κλ ΠΕ08, τοῦ Γυμνασίου Γραβιᾶς, γιά τρεῖς (3) ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στήν Διεύθυνση Ἅ/θμιας Ἔκπ/σής Φωκίδας, ἀπό 27/09/2012.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου