Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 στη Θεολογική του ΑΠΘ – Η 1η Ανακοίνωση.

 

Εργαστήριο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΘ 2ο

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 με θέμα:

«Σχεδιάζοντας και Διδάσκοντας Θρησκευτικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. 

Διδακτικά Σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών»

 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στελέχη εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση εργασιών  που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με διδακτικά σενάρια, που έχουν ως βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και της κοινωνίας. Στόχος είναι η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης και η κατάθεση καλών πρακτικών ώστε να προκληθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

* Bλ. αναλυτικά για το Συνέδριο, στο ιστολόγιο 👉 Συμβούλου Εκπαίδευσης Θεολόγων Φθιώτιδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου