Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο


Από τις πλέον επείγουσες εκκρεμότητες, που καλείται να διεκπεραιώσει η νέα κυβέρνηση από τις πρώτες εβδομάδες του «βίου» της, και μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, είναι η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, τα «λουκέτα» σε κρατικούς φορείς, οι διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων και η εφαρμογή του μισθολογίου και του νέου βαθμολογίου.

Πώς γίνεται η κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων – Οι βαθμοί για τους προϊσταμένους


H εφημερίδα «"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"» επιχειρεί να φωτίσει, με τη μέθοδο των ερωταπαντήσεων, τις πτυχές των ρυθμίσεων για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς που θα ισχύει εφεξής:

Θα επιφέρει άμεσα αλλαγές το νέο βαθμολόγιο;

– Για όσους υπαλλήλους κατέχουν σήμερα θέσεις ευθύνης δεν θα επιφέρει άμεσα αλλαγές. Θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως του βαθμού που θα καταταγούν μέχρι να γίνουν νέες κρίσεις. Οι νέοι μισθοί αποδίδονται επίσης με βάση τον βαθμό και το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο.

Πώς γίνεται η κατάταξη στους νέους βαθμούς;

– Με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που έχουν αναγνωριστεί μέχρι τις 31-10-2011. Μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι και 7 έτη προϋπηρεσίας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε ή στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας το μισό του χρόνου πέραν της δεκαετίας, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, όπως επίσης και ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας λόγω πειθαρχικών ποινών που του έχουν επιβληθεί. Για παράδειγμα για την κατάταξη υπαλλήλου Π.Ε. (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 χρόνια, που τα τρία διανύθηκαν ως Π.Ε. και τα 25 με το προσόν της κατηγορίας Δ.Ε. (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), θα υπολογιστούν τελικά 20,5 (3 χρόνια Π.Ε. και 10 χρόνια και 15:2 το μισό πέραν της δεκαετίας). Ο υπάλληλος θα καταταγεί στον βαθμό B΄ της κατηγορίας Π.Ε. Αντιστοίχως για έναν απόφοιτο της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης με προϋπηρεσία 10 χρόνων, θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας επιπλέον χρονικό διάστημα 6 ετών. Δηλαδη, θα καταταγεί τελικά με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 16 ετών στον βαθμό Γ΄.

Τι θα ισχύσει για τους προϊσταμένους και τους κατόχους μεταπτυχιακών;

– Οσοι υπάλληλοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στον Βαθμό Α΄. Για τους υπαλλήλους που κατέχουν συναφές διδακτορικό καθώς και για τους αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη 6 έτη. Για τους κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, αφαιρούνται 2 έτη. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών τους προσόντων κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν αλλά σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο με την προσθήκη 3 πλασματικών χρόνων.

Πόσοι είναι οι βαθμοί;

– Για τους πτυχιούχους υπαλλήλους οι βαθμοί είναι 6 (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
Διορίζονται με τον Βαθμό ΣΤ΄, ενώ αν έχουν συναφές διδακτορικό ή είναι απόφοιτοι της σχολής Δημόσιας Διοίκησης διορίζονται με τον βαθμό Δ΄ και με συναφές αντικείμενο μεταπτυχιακού στο βαθμό Ε΄. Οσοι έχουν μόνο πτυχίο μένουν για 2 χρόνια δόκιμοι και αν κριθούν ικανοί, περνούν στον επόμενο βαθμό τον Ε΄. Αν κριθούν ανεπαρκείς δεν μονιμοποιούνται. Στους βαθμούς Ε΄, Δ΄ και Γ΄, αν αξιολογηθούν θετικά, θα παραμείνουν 4 χρόνια, ενώ στον βαθμό Β΄ τουλάχιστον 6 χρόνια, πριν προαχθούν στον βαθμό Α΄.

Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τι ισχύει;

– Οι απόφοιτοι Λυκείου δεν προβλέπεται από το νέο βαθμολόγιο να καταλαμβάνουν θέσεις διευθυντών ή γενικών διευθυντών. Στον Α΄ Βαθμό μπορούν να φτάσουν σήμερα μόνο οι υπάλληλοι Δ.Ε. έπειτα από 19 χρόνια υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση τμηματάρχη, υπό όρους.

Προαγωγές και μισθολογικά κλιμάκια

Θα διανύσουν όλοι την ιεραρχία ώς τον βαθμό Α;

- Οχι. Με το νέο βαθμολόγιο κλείνει η στρόφιγγα των προαγωγών, που πλέον θα γίνονται με αυστηρές διαδικασίες και με το σταγονόμετρο. Με βάση το βαθμολόγιο που ισχύει σήμερα, ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης φτάνει στον Α΄ βαθμό έπειτα από 14 χρόνια. Σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο θα μπορεί να «φτάσει» στον Α΄ βαθμό εάν επιτύχει στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση έπειτα από περίπου 16 χρόνια. Για παράδειγμα: Αν 100 πτυχιούχοι διοριστούν στον βαθμό ΣΤ΄. Μετά 2 χρόνια, αν κριθούν ικανοί, θα ανέβουν στον Ε΄ βαθμό. Υστερα από 4 χρόνια, το 90% θα προχωρήσει στον βαθμό Δ΄, στον οποίο θα παραμείνουν τουλάχιστον 4 χρόνια και οι 10 στον ίδιο βαθμό. Στον επόμενη βαθμολογική κλίμακα θα περάσει το 80% των 90 υπαλλήλων που κατέχουν τον Δ΄ βαθμό. Δηλαδή, 72 υπάλληλοι θα περάσουν στον Γ΄ βαθμό, στον οποίο θα μείνουν άλλα 4 χρόνια. Το 60% των υπαλλήλων αυτών, δηλαδή 43 πτυχιούχοι θα φθάσουν στον Β΄ βαθμό, στον οποίο θα παραμείνουν για 6 χρόνια. Στην κορυφή της πυραμίδας, τον βαθμό Α΄, θα ανελιχθεί το 20% από τους 43 υπαλλήλους, δηλαδή μόλις 8 (στους 100 συνολικά).

Πόσα είναι τα Μισθολογικά Κλιμάκια;

- Kάθε κατηγορία εκπαίδευσης έχει από 15 (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) έως 17 (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) κλιμάκια (16 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα κλιμάκια χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση εκείνα των ανωτέρων βαθμών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Ο βαθμός ΣΤ΄ δεν έχει μισθολογικό κλιμάκιο, ο Βαθμός Ε ΄έχει δύο, ο βαθμός Δ΄ τρία και ο βαθμός Γ΄ τέσσερα. Η οικονομική διαφορά ανάμεσα σε δύο μισθολογικά κλιμάκια είναι περίπου 2% και πλέον η μισθολογική εξέλιξη δεν γίνεται αυτοδίκαια, παρά μόνο στην περίπτωση που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση οι υπάλληλοι μένουν μισθολογικά καθηλωμένοι. Το κίνητρο απόδοσης, θα είναι ίσο με έναν μισθό και θα χορηγείται μια φορά τον χρόνο στον υπάλληλο εκείνο που θα έχει πετύχει τουλάχιστον το 90% της στοχοθεσίας.

* Δείτε τι προβλέπει η σημερινή σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου