Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

«Θεολογία και Οικονομία. Προσεγγίσεις στὴ σύγχρονη κρίση».Κυκλοφόρησε τ νέο τεχος το περιοδικο Θεολογία (τόμος 83, τεχος 4, κτώβριος – Δεκέμβριος 2012), μ φιέρωμα «Θεολογία και Οικονομία. Προσεγγίσεις στ σύγχρονη κρίση – Mέρος Β’».
ΣτΠρολογικ σημείωμα «κκλησία κα οκονομία» Σταρος Γιαγκάζογλου προβαίνει σ σύντομες κριτικς πισημάνσεις γι τ σχέση κκλησίας κα οκονομικς δραστηριότητας ν τος αἰῶνες. Στ πρτο κείμενο το φιερώματος, μ τίτλο « οκονομικ κρίση π χριστιανικ σκοπιά» Εάγγελος Θεοδώρου, φο παρουσιάσει μι φαινομενολογία τς σημερινς οκονομικς κρίσης κα τν προσπαθειν ντιμετώπισής της, προχωρε κατόπιν στν κριτικ ξιολόγηση τς προϊστορίας κα τν ατίων της, προκειμένου ν προτείνει τς βασικς ρχς τς χριστιανικς κοσμοθεωρίας ς διέξοδο στ διέξοδο. π. Αγουστνος Μπαϊραχτάρης στ ρθρο του «Οκονομία το Θεο κα Οκονομία τς γορς: ναζητώντας τ μέτρο» παρουσιάζει ρχικ τ παράδειγμα το οκονομικο νεοφιλελευθερισμο στ πλαίσιο τς παγκοσμιοποίησης κα στν ρίζοντα τς κρίσης, προτείνοντας στ συνέχεια τρία ναλλακτικ παραδείγματα-προτάσεις τν χριστιανικν κκλησιν (π τν Παγκόσμιο Λουθηρανικ Σύνδεσμο, τν Παγκόσμιο Σύνδεσμο Μεταρρυθμισμένων κα τ Παγκόσμιο Συμβούλιο κκλησιν) γι μι οκονομία πρ το νθρώπου κα τς γς. πόστολος Νικολαΐδης στ ρθρο του «π τν Οκονομία στν Εδωλολατρία» πιχειρε ν περιγράψει τπέρασμα το νθρώπου π τν φάση το οκονόμου τς δημιουργίας το Θεο στν εδωλολάτρη μ τος ρους τς κριτικς σκέψης το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου.
Στ πόμενο κείμενο, μ τίτλο «π τν λεημοσύνη στν καταπολέμηση τν ατίων της», Στυλιανς Τσομπανίδης πιχειρε ν περιγράψει τ χρέος τς κκλησίας μπροστ στς πείγουσες προκλήσεις πο θέτει κυρίαρχη οκονομικ παγκοσμιοποίηση. Μανόλης Βαρβούνης στ μελέτημά του «"Φάγονται πένητες κα μπλησθήσονται":Λαογραφικς θεωρήσεις τν κκλησιαστικν συσσιτίων το λληνικο στικού χώρου» νιχνεύει τν λαογραφικ διάσταση πο διαθέτει τ πολυποίκιλο νοριακ ργο πο συντελεται σ συνθκες οκονομικς κρίσης. νέστης Κεσελόπουλος στ ρθρο του « οκονομικ κρίση. Πνευματικ κα ποιμαντικ προσέγγιση», μπνεόμενος π τν κκλησιαστικ παράδοση, περιγράφει τος ξονες το χριστιανικο θους, τ ποο μπορε ν συμβάλλει στν κατεύθυνση ντιμετώπισης τν ποικίλων προβλημάτων πο δημιουργε σύγχρονη κρίση. π. ντώνιος Καλλιγέρης στ κείμενό του « κρίση ς φορμή: Σκέψεις γι τν ποιμαντικ τς νεότητας» καταγράφει συγκεκριμένες προτάσεις γι τν ποτελεσματικότερη διαποίμανση τν νέων νθρώπων, θεωρώντας τν κρίση ς φορμ δημιουργίας κα λλαγς. ρχιμ. γαθάγγελος Σίσκος στ ρθρο του «Σάρκωση τοΛόγου το Θεοῦ ὡς πρόκληση κα πρόσκληση γι μι δίκαιη ερήνη στ γ» ναδεικνύει τς πολιτικς πιπτώσεις ποὺ ἡ Σάρκωση τοΛόγου μπορε ν πιφέρει στν τρόπο θεώρησης τν πιμέρους οκονομικν κα κοινωνικν σχέσεων το νθρώπου. Νικήτας λιπράντης στ ρθρο του «κοινωνιολογία το χρήματος κα σύγχρονη ξέλιξη το καπιταλισμο», φο ναδείξει τν κοινωνικ ρόλο το χρήματος, θ περιγράψει τν κυρίαρχη κερδοσκοπικ μεταλλαγ το καπιταλισμο (φετηρία, ατια, παραδείγματα). Κωνσταντνος Κωτσιόπουλος στ μελέτημά του «Οκονομία, Πολιτισμς κα καπιταλιστικ κρίση», παρέχει ρχικ να περίγραμμα τς σύγχρονης οκονομικς κρίσης κα κατόπιν ξετάζει τν ννοια τς οκονομίας π κοινωνιολογικὴ ἄποψη γι ν καταλήξει στ γεγονς τι οκονομικ κα πολιτικ ντίληψη εναι στεν συνυφασμένη μ τς πολιτισμικές, θρησκευτικς κα νθρωπολογικς ντιλήψεις κάθε ποχς. Γιργος Μπάρλας στ τελευταο κείμενο το φιερώματος « "θικτς εθύνης" κα οκονομικ κρίση» προσφέρει να κριτικ σχόλιο στν οκονομικ κρίση, ποία μαστίζει τν λληνικ λαό, ναδεικνύοντας τ πολιτικ κα οκονομικ διέξοδα, τν λλαγ νοοτροπίας το κοινωνικο σώματος κα τς ποικίλες ρμηνεες πο δίνονται στ ναφυόμενα προβλήματα, πικεντρώνοντας στν νάγκη διαμόρφωσης μις θικς τς εθύνης. Στ στήλη διόμελα Κωνσταντνος Κορναράκης μ τ ρθρο του « συμβολ το Μαρκέλλου Πιρρ στς περ τν σακ τν Σρο σπουδές» ποπειρται μι λοκληρωμένη ξιολόγηση τς σπουδαίας κριτικς κδοσης π τν Μ.Πιρρ τν «σκητικν» τοῦ Ἀββ σακ π τ βάσει το λληνικο κειμένου. Στ στήλη Παρεμβάσεις Δημήτριος Μόσχος μ τ κείμενό του « κυριαρχία τς γορς στ δημόσιο χρο μέσα π τν προβληματισμ τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν» προσφέρει να διαίτερα νδιαφέρον κα πλούσιο χρονικ γι τ δημόσια συζήτηση πο διοργανώθηκε π τν Κοσμητεία τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν τν περασμένο Νοέμβριο μ τ μώνυμο θέμα. Πέτρος Βασιλειάδης παρουσιάζει στ συνέχεια, στ πλαίσιο τς διας στήλης, τ κείμενο μ τίτλο «Οκονομία τς ζως, δικαιοσύνη κα ερήνη γι λους», πο ποτελε προϊν τοπρογράμματοςA.GA.P.E. τοΠ.Σ.Ε. κα συνιστ κκληση γι δράση κα γι προβληματισμό, ν ψει μάλιστα τς 10ης Γενικς Συνέλευσης τοΠ.Σ.Ε. στBusan τς ΝότιαςΚορέας, σ σχέση πρς τ προβλήματα κα τ διέξοδα τς σύγχρονης οικονομικς παγκοσμιοποίησης. Τ τεχος το περιοδικο συμπληρώνεται μ τς πλούσιες μόνιμες στλες.
Τ Θεολογικ Χρονικά, που περιλαμβάνονται ναφορς σ πιστημονικ συνέδρια, θεολογικ γεγονότα, νακοινωθέντα κα πορίσματα συνοδικν συνδιασκέψεων, τ Περιοδικ νάλεκτα, που γίνεται σύντομη πισκόπηση τν λληνικν κα ξένων θεολογικν περιοδικν, τ Βιβλιοστάσιον, που δημοσιεύονται βιβλιοκριτικ δοκίμια κα παρουσιάσεις θεολογικν μονογραφιν, βιβλίων κα λοιπν κδόσεων καί, τέλος, τναλόγιον, που δημοσιεύεται νημερωτικ δελτίο πρόσφατων θεολογικν κδόσεων.Τ πόμενο 1ο τεχος τς Θεολογίας γι τ τος 2013 θ εναι ποικίλης θεολογικς λης κα θ κυκλοφορήσει τν προσεχ Μάιο.
[ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗ ΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ωάννου Γενναδίου 14, 115 21, θήνα - Τηλ.: 210.7272.253 -210.7272.288. Fax: 210.7272.251, e-mail: theologia@ecclesia.gr  http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου